خدمات ما

مشاوره و ایده پردازی

1: انتخاب جنس ورق کارتن و جعبه متناسب با وزن ، حجم ، شرایط نگهداری و حمل و نقل مظروف داخل آن

2: انتخاب ابعاد بهینه کارتن متناسب با ابعاد محصول داخل کارتن و جعبه

3: انتخاب نوع چاپ مناسب ( فلکسو یا افست) با توجه به شیوه توزیع محصول،جامعه هدف مشتریان. محصول،استراتژی فروش شرکت و سایر ویژگی های بصری که بسته بندی محصول باید دارا باشد.

4: ارائه پیشنهاد نهایی که در آن تعداد ، قیمت ، نوع چاپ و تمامی ویژگی های جعبه کارتن به مشتری معرفی می گردد.

طراحی و مهندسی محصول

1: ارائه طرح چاپ جعبه و کارتن با عنایت به خواسته های مشتری و ویژگی های بصری مورد نیاز محصول

2: ارائه نقشه برش جعبه و کارتن با عنایت به ابعاد محصول و ویژگی های فیزیکی مورد نیاز محصول

3: ارائه نمونه اولیه جهت تایید نهایی ابعاد ، جنس ، ضخامت جعبه و کارتن توسط مشتری

4: دریافت تایید نهایی کارت چاپی ، نقشه و نمونه اولیه جهت شروع فرآیند تولید جعبه و کارتن

چاپ و بسته بندی

1: چاپ کارتن و جعبه مطابق با طرح تایید شده توسط مشتری

2: برش کارتن به صورت دایکاتی و یا ساده مطابق با نقشه تایید شده توسط مشتری

3: اتصال کارتن به صورچسب ، منگنه یا قفلی متناسب با نمونه تایید شده توسط مشتری

4: بسته بندی کارتنهای تولید شده در تعداد 10، 20 ، 30 تایی و یا بیشتر متناسب با شیوه حمل و نقل و انبارداری مشتری

خدمات پس از فروش

1: تحویل به موقع و ارسال کارتن ها و جعبه های تولید شده به تمام نقاط ایران

2: سنجش میزان رضایت مشتریان و شنیدن پیشنهادات و انتقادات پس از ارسال محصول

3: کنترل کیفیت تولیدات و بهبود مستمر محصولات و خدمات با استفاده از دانش روز بسته بندی و نظرات مشتریان

4: ارائه راهکارهای کاربردی جهت حفظ سلامت کارتن و محصول داخل آن در تمامی مراحل تولید ، چیدمان ، انبارش ، حمل و توزیع