جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی اتصال جعبه لمینیتی فرآیند اتصال جعبه های لمینیتی به سه روش چسب ، منگنه و قفل کارتنی  انجام  می گردد . عموما برای کارتن های لمینیتی در ابعاد کوچک یا با شکل خاص از اتصال قفلی استفاده می نماییم. برای کارتنهای لمینیتی با ابعاد متوسط از اتصال چسب استفاده می گردد و برای […]